Lid Raad van Toezicht Kwaliteit en Veiligheid/ Basisjeugdhulp wijkteams

Universitair

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen besloot op 26 oktober 2021 om de begeleiding en lichte behandeling van gezinnen en kinderen vanaf 1 januari 2023 te beleggen bij Stichting WIJ Groningen. Op 14 oktober 2022 heeft WIJ Groningen de opdracht taak Basisjeugdhulp actief aanvaard. De verwachting is dat op deze manier […]

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen besloot op 26 oktober 2021 om de begeleiding en lichte behandeling van gezinnen en kinderen vanaf 1 januari 2023 te beleggen bij Stichting WIJ Groningen. Op 14 oktober 2022 heeft WIJ Groningen de opdracht taak Basisjeugdhulp actief aanvaard.

De verwachting is dat op deze manier de basisjeugdhulp meer in samenhang met de sociale basis in buurten, wijken en dorpen en de Wmo vormgegeven worden, waar mogelijk zonder indicatie beschikbaar zijn en kostenefficiënter worden georganiseerd.

Deze uitbreiding van het werk betekent een gefaseerde volumegroei, zowel in de ondersteuning van inwoners (vooral gezinnen en kinderen) als van medewerkers. De uitbreiding van taken heeft vanaf 1 januari 2023 een noodzakelijke organisatiewijziging tot gevolg gehad waarbij de topstructuur is veranderd en het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt uitgebreid.

Vanwege een gewenste uitbreiding van de raad van toezicht van WIJ Groningen ontstaan twee vacatures waarvan één met aandachtsgebied informatiemanagement, digitalisering en ict en één met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid basisjeugdhulp/ wijkteams

Voor het uitgebreide profiel van Lid RvT Kwaliteit en Veiligheid/ Basisjeugdhulp wijkteams, verwijzen wij u door naar de website van Suur & Company:

lid raad van toezicht – Kwaliteit en Veiligheid / Basisjeugdhulp wijkteams

Gerelateerde vacatures

To top