Stageplaatsen Gezinsondersteuner Basis Jeugdhulp (HBO Social Work, Toegepaste Psychologie)

Stage

Ben jij leergierig, enthousiast en heb je lef? Zoek je een gevarieerde stageplek waarin je veel kunt leren op het gebied van jeugdhulp binnen het Sociaal Domein? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Waar werk je als stagiaire bij WIJ Groningen?

Bij WIJ Groningen werken we met grote drive en passie. Onze 10 WIJ-locaties in Groningen bevinden zich midden in de wijk of het dorp; elk moment van de dag kunnen bewoners binnenlopen met een idee, wens, prangende vraag of probleem. Daarnaast zijn we te vinden in de wijken, door bijvoorbeeld onze straat- en fietsrondes. Met 900 collega’s ben je verantwoordelijk voor het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van bewoners van Groningen. Je staat er niet alleen voor; in een multidisciplinair team van medewerkers bespreek je jouw wijk of dorp en kom je samen tot acties. Wij gaan uit van eigen mogelijkheden en leren nog elke dag van elkaar.

Via basis jeugdhulp kunnen ouders met hun kind of kinderen zonder een indicatie van een huisarts bij één van de locaties van WIJ Groningen terecht. Het gaat dan om begeleiding en lichte behandeling. Jeugdhulp dichtbij en in de eigen buurt/wijk georganiseerd. Geen bureaucratie, geen indicatie, geen drempels. Dichtbij de leefwereld van het kind en het gezin.

Stel dat na de triage blijk dat specialistische hulp niet noodzakelijk is, dan pakken wij het zelf op. Dat doen we met onze professionals en kennis op dat gebied. Onze expertise is dichtbij beschikbaar; laagdrempelig en toegankelijk. Wij kijken en werken met een brede blik, en betrekken (indien relevant) alle leefdomeinen. Dat kan vanuit de brede opdracht die WIJ Groningen naast de jeugdtaken al heeft bijvoorbeeld rondom de WMO en de Participatiewet. In wijken, buurtcentra, scholen, verenigingen wordt daarnaast vanuit onder andere Positief Opgroeien en via particuliere initiatieven al een veelheid aan preventieve interventies voor kinderen en gezinnen georganiseerd en uitgevoerd, soms ook door of met WIJ Groningen. De taak basis jeugdhulp sluit hier goed op aan.

 

Wat doe je als stagiaire gezinsondersteuner bij basis jeugdhulp?

Als stagiaire gezinsondersteuner jeugd ben je mede verantwoordelijk voor het volledige ondersteuningsplan en houdt hierin samen met je collega’s de regie; van vraag tot ondersteuning. Je treedt afhankelijk van de ondersteuningsvraag op als gezins- of jeugdondersteuner en/of casusregisseur. De zelfredzaamheid van de bewoner zet jij voorop en je zorgt dat andere professionals en organisaties weten wat ze moeten doen. Jij bent vraagbaak als het gaat over expertise jeugd en gezin. Ook betrek en versterk je het sociale netwerk van de bewoner waar mogelijk. Je weet wat er nodig is in de wijk en weet professionals en sociale netwerken in te zetten en aan elkaar te verbinden voor initiatieven in de wijk.

Beschik jij over deze WIJ-competenties? 

Klantgerichtheid | Netwerken | Durf | Aanpassingsvermogen | Creativiteit | Omgevingsbewustzijn | Overtuigingskracht | Samenwerken | Zelf ontwikkelen |

WIJ vragen:

  • Je staat open om te leren;
  • Je kunt vraaggericht en resultaatgericht weken;
  • Je bent niet bang om direct op de wijkbewoners af te gaan en zichtbaar te zijn;
  • Je kunt oplossingsgericht werken en bent in staat om de eigen kracht van de wijkbewoner centraal te stellen en zelfregie te bevorderen;
  • Je kunt cultuursensitief werken
  • Je kunt schakelen tussen een formele en informele manier van werken;
  • Je kunt informele en professionele netwerken met elkaar verbinden.
  • Je bent creatief en ondernemend;
  • Je kunt goed samenwerken;
  • Je voelt je verantwoordelijk en wilt kennis overdragen.

 

WIJ bieden:

Een stageplaats van 32-40 uur per week voor 5 tot 10 maanden. Je ontvangt een stagevergoeding van maximaal €250,00 bruto per maand (afhankelijk van het aantal uren en de duur van de stage). Een vernieuwende en experimentele leer- en werkomgeving. Kennismaking met de vele specialisaties binnen het WIJ-team. Professionele begeleiding en een mogelijkheid om mee te doen aan trainingen.

 

Ga jij de uitdaging aan?

Stel je aan ons voor door te solliciteren. Reageren kan door je motivatie en cv te mailen naar: stage@wij.groningen.nl, t.a.v. Michel Keyzer (stagecoördinator). Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met het stagebureau via stage@wij.groningen.nl

 

 Een (VOG) Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de procedure.

 

Gerelateerde vacatures

To top