Stageplaatsen WMO (2 stageplekken)

Stage

Heb jij aandacht voor de leefwereld van de bewoner? Durf jij open vragen te stellen en door te vragen bij de bewoner en je collega’s? Ben jij een teamplayer? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hoe ziet jouw stage bij WIJ Groningen eruit?

WMO consulent

Een WMO-consulent helpt mensen die extra steun nodig hebben in hun leven. Zij praten met mensen om te begrijpen welke hulp zij nodig hebben, zoals huishoudelijk hulp of speciale voorzieningen.

In elk stedelijk gebied zijn meerdere WMO-consulenten van WIJ Groningen werkzaam. De WMO- consulent behandelt de aanvragen binnen de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulpmiddelen zoals een rolstoel een fiets of dagbesteding of ambulante begeleiding.

 

WMO stage

Voor de WMO stage zoeken wij twee studenten Ergotherapie die zich gaan richten op de “harde” voorzieningen (rolstoel, woonvoorzieningen, vervoer en fietsaanpassingen).

Aan de hand van huisbezoeken, breng je in kaart wat de hulpvraag is en wat de beperkingen zijn in de zelfredzaamheid en participatie. Of er oplossingsmogelijkheden liggen in de eigen kracht, mantelzorg, hulp uit het sociaal netwerk of een algemene voorziening. Of dat er een noodzaak is voor een maatwerkvoorziening. Waarin je in overleg met de bewoner bepaalt welk maatvoorzieningen passend zijn.

Je staat er natuurlijk niet alleen voor! Jij komt stage lopen in een multidisciplinair team met o.a. WMO-consulenten, jeugdspecialisten, maatschappelijk werkers, opbouwwerkers en collega’s van werk & participatie.

Bij WIJ Groningen krijg je de gelegenheid om veel gesprekken te voeren die gericht zijn op de leefwereld van de bewoner. Waarbij je leert te observeren, te luisteren en aan te sluiten bij de bewoner. Het biedt je de mogelijkheid om de informatie te leren analyseren zodat je een beeld kunt vormen van de hulpvraag, de leefwereld en de mogelijke oplossingen.

 

WIJ vragen

  • Affiniteit heeft met inwoners tussen 0-100 jaar die een melding doen voor een WMO voorziening
  • Zich wil verdiepen in gespreksvoering en het observeren van situaties.
  • Leergierig is. Je wilt zicht krijgen op de beperkingen, de mogelijkheden en de intrinsieke motivatie van de bewoner.
  • Geïnteresseerd is in woningaanpassingen, rolstoelen, aangepast vervoer en fietsen
  • Geïnteresseerd is in de integrale benadering van de bewoner door oog te hebben voor het sociaal domein
  • Initiatieven neemt in het organiseren van huisbezoeken en overleggen welke noodzakelijk zijn om tot een goed advies te kunnen komen
  • Belangstelling heeft om informatie uit het onderzoek schriftelijk vast te leggen

 

Beschik jij over deze WIJ-competenties? 

Communicatief sterk | Durf | Aanpassingsvermogen | Creativiteit | Omgevingsbewustzijn | Overtuigingskracht | Samenwerken |

  

Over WIJ Groningen

WIJ zijn een betrokken, sociaal-maatschappelijke organisatie en werken met grote drive en passie voor onze inwoners. Onze 10 WIJ-locaties bevinden zich midden in de wijk of het dorp; bewoners kunnen bij ons zonder afspraak binnenlopen met een idee, wens, prangende vraag of probleem.

Samen met 900 collega’s, help jij inwoners met het versterken van hun zelfredzaamheid en het meedoen in de maatschappij. Onze vele vrijwilligers, stagiairs en collega’s met een participatiebaan of werkervaringsplek leveren een enthousiaste en leergierige bijdrage aan waar WIJ Groningen voor staat; voor elkaar en met elkaar!

Wij gaan uit van eigen mogelijkheden en leren nog elke dag van elkaar. Wil je meer weten over WIJ Groningen? Kijk op onze website (www.wijgroningen.nl) of luister naar de podcast van WIJ Groningen (https://soundcloud.com/wijgroningen)

 

WIJ bieden

Een stageplaats 20 weken. Je ontvangt een stagevergoeding van maximaal €250,00 bruto per maand (afhankelijk van het aantal uren en de duur van de stage). Een vernieuwende en experimentele leer- en werkomgeving. Kennismaking met de vele specialisaties binnen het WIJ-team. Professionele begeleiding en een mogelijkheid om mee te doen aan trainingen.

 

Ga jij de uitdaging aan?

Stel je aan ons voor door te solliciteren. Reageren kan door je motivatie en cv te mailen naar: stage@wij.groningen.nl, t.a.v. Michel Keyzer (stagecoördinator). Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met het stagebureau via stage@wij.groningen.nl

Een (VOG) Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de procedure.

 

 

Gerelateerde vacatures

To top