STAGIAIRES VOOR HET VO (Voortgezet Onderwijs) WIJ-TEAM

Groningen
Stage

WIJ Groningen biedt op een laagdrempelige manier ondersteuning aan de inwoners van de gemeente Groningen. WIJ Groningen bestaat uit 13 wijkteams en een aantal stedelijke teams. Binnen WIJ Groningen zijn ook onderwijsteams actief: verschillende teams in het primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO) en ons team ‘School als Wijk’ dat binnen het MBO actief is.

Voor het  VO WIJ team zoeken wij voor het schooljaar 2024/2025

STAGIAIRES SOCIAL WORK

met uitstroomprofiel Jeugd

Over WIJ Groningen

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden en zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken. WIJ verbinden mensen en organisaties zodat iedere Groninger erbij hoort en mee kan doen.

Vanuit Wij Groningen zijn de medewerkers van het VO WIJ-team aanwezig op de VO scholen in de gemeente Groningen met als doel preventie van schooluitval door niet-schoolse problemen, vroegtijdige signalering van een ondersteuningsbehoefte en voorkomen van verergering van problematiek bij VO leerlingen.

VO WIJ team

In het Voortgezet Onderwijs in de stad zijn medewerkers van het VO WIJ-team aanwezig. Zij voeren -aansluitend op de bestaande ondersteuningsstructuur binnen de school- de volgende kerntaken uit:

 • Consultatie en adviesfunctie: het voeren van (preventieve) (advies-)gesprekken met leerlingen, ouders en docenten (individueel of collectief)
 • Individuele trajecten: het uitvoeren van (lichte) interventies waar geen indicaties voor nodig zijn
 • Schakel- en doorverwijsfunctie: verwijzen naar en/of overdragen aan de basis-/sociale teams om in gezamenlijk overleg een passend (preventief) aanbod, ondersteuning en/of inzet jeugdhulp in woonplaats van de leerling in te zetten, bewaken van terugkoppeling vanuit de basisteams naar de school en geven van nazorg en/of oogje in het zeil houden op school

Wij  kijken altijd naar de mogelijkheden van de  leerling en zijn/haar gezin en netwerk. We stimuleren het eigen oplossend vermogen en houden daarbij rekening met de aanwezige  draagkracht en draaglast. Uitgangspunt is dat we aansluiten bij de vraag van de leerling.

Uitgangspunten

 Op elke school zijn, afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen, een of meer VO WIJ medewerkers aanwezig. Deze VO WIJ medeweker

 • is een generalist met brede kennis die laagdrempelig en outreachend contact legt met leerlingen (en het gezin);
 • werkt als een vooruitgeschoven post van de gemeentelijke basis-/sociale teams;
 • biedt zo kort, licht en dichtbij als mogelijk ondersteuning in de school voor niet-schoolse zaken die de schoolloopbaan in de weg zitten (en dus niet voor problemen m.b.t. studievaardigheden en loopbaankeuzes);
 • zorgt voor verbinding met de basis-/sociale teams in de woongemeente van de student;
 • werkt aanvullend op en in samenwerking met de ondersteuningsstructuur van de school;
 • werkt volgens de ondersteuningsroute gemeenten en onderwijs;
 • werkt onafhankelijk van de school, staat naast de leerling, legt de regie zo veel mogelijk bij de leerling en het gezin en richt zich op het versterken van de eigen kracht;
 • fungeert als vraagbaak en sparringpartner voor docenten en mentoren;
 • werkt nauw samen met de leerplichtambtenaar en de jeugdarts;
 • beschikt over een netwerk van relevante contacten uit zowel het vrij toegankelijke ondersteunende aanbod (w.o. preventieve (voorlichtings-) activiteiten e.d.) als de meer intensieve vormen van ondersteuning.

Als VO WIJ-team  werken we zowel in het regulier  voortgezet onderwijs als in het voortgezet speciaal onderwijs.

WIJ zoeken

Stagiaires die graag de volgende vakbekwaamheden verder willen ontwikkelen:

 • Samenwerken met leerlingen en ouders, docenten en anderen in het netwerk
 • Vraaggericht werken met tevens oog voor het systeem rondom de leerling
 • De leerling (en het gezin) de regie geven uitgaande van de kracht van de leerling en het gezin
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Kunnen signaleren en deze signalen bespreekbaar maken
 • Verbinding maken en bruggen slaan tussen zorg en onderwijs
 • Makkelijk contact leggen
 • Ondernemend en creatief zijn
 • Flexibel zijn
 • Niet vanachter het bureau werken maar er op af stappen

Stage vereisten

 • Voltijd- of deeltijd opleiding HBO Social work met uitstroomprofiel jeugd
 • beschikbaar zijn voor 16 – 32 uren per week
 • Stageduur van 8 tot 10 maanden

WIJ bieden

 • een vernieuwende en uitdagende leer- en werkomgeving;
 • kennismaking op het raakvlak van zorg en onderwijs binnen VO WIJ-team
 • professionele begeleiding;
 • een bijzondere en gevarieerde stageplek.

Ga je de uitdaging aan?

Wil je solliciteren stuur dan  je cv en motivatiebrief via stage@wij.groningen.nl  t.a.v. Michel Keyzer.

Een verklaring omtrent gedrag vormt onderdeel van je stagecontract

Gerelateerde vacatures

To top