STAGIAIRES VOOR SCHOOL ALS WIJK

Groningen
Stage

WIJ Groningen biedt op een laagdrempelige manier ondersteuning aan de inwoners van de gemeente Groningen. WIJ Groningen bestaat uit 13 wijkteams en een aantal stedelijke teams. Binnen WIJ Groningen zijn ook onderwijsteams actief: verschillende teams in het primair en voortgezet onderwijs en ons team ‘School als Wijk’ dat binnen het MBO actief is.

Voor het team School als Wijk zoeken wij voor de instroom van september 2024

 STAGIAIRES SOCIAL WORK

met uitstroomprofiel Jeugd

Over WIJ Groningen

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden en zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken. WIJ verbinden mensen en organisaties zodat iedere Groninger erbij hoort en mee kan doen.

Vanuit WIJ Groningen zijn medewerkers School als Wijk aanwezig op de MBO scholen in de stad  met als doel preventie van schooluitval door niet-schoolse problemen, vroegtijdige signalering van een ondersteuningsbehoefte en voorkomen van verergering van problematiek bij MBO studenten.

School als Wijk

Op de MBO scholen in de stad en provincie zijn medewerkers School als Wijk aanwezig. Zij voeren de volgende kerntaken uit aansluitend op de bestaande ondersteuningsstructuur binnen de school:

 • Consultatie en adviesfunctie: het voeren van (preventieve) (advies-)gesprekken met studenten, ouders en docenten (individueel of collectief)
 • Individuele trajecten: het uitvoeren van (lichte) interventies waar geen indicaties voor nodig zijn
 • Schakel- en doorverwijsfunctie: verwijzen naar en/of overdragen aan de basis-/sociale teams om in gezamenlijk overleg een passend (preventief) aanbod, ondersteuning en/of inzet jeugdhulp of wmo in woonplaats student in te zetten, bewaken van terugkoppeling vanuit de basisteams naar de school en geven van nazorg en/of oogje in het zeil houden op school

Wij gaan uit van mogelijkheden in plaats van problemen en wij leren nog elke dag van elkaar. Ook zijn we trots op wat we doen!

Uitgangspunten:

 Op elke MBO-locatie zijn, afhankelijk van de hoeveelheid studenten, een of meer School als Wijkondersteuners aanwezig. De School als Wijkondersteuner:

 • is een generalist met brede kennis die laagdrempelig en outreachend contact legt met studenten;
 • werkt als een vooruitgeschoven post van de gemeentelijke basis-/sociale teams;
 • biedt zo kort, licht en dichtbij als mogelijk ondersteuning in de school voor niet-schoolse zaken die de schoolloopbaan in de weg zitten (en dus niet voor problemen m.b.t. studievaardigheden en loopbaankeuzes);
 • zorgt voor verbinding met de basis-/sociale teams in de woongemeente van de student;
 • werkt aanvullend op en in samenwerking met de ondersteuningsstructuur van de school;
 • werkt volgens de ondersteuningsroute gemeenten en onderwijs;
 • werkt onafhankelijk van de school, staat naast de student, legt de regie zo veel mogelijk bij de student en richt zich op het versterken van zijn eigen kracht;
 • fungeert als vraagbaak en sparringpartner voor docenten en mentoren;
 • werkt nauw samen met de preventiemedewerker leerplicht en verzuim (RMC+) en indien aanwezig de jeugdarts;
 • beschikt over een netwerk van relevante contacten uit zowel het vrij toegankelijke ondersteunende aanbod (w.o. preventieve (voorlichtings-) activiteiten e.d.) als de meer intensieve vormen van ondersteuning.

Er zijn diverse MBO locaties verdeeld over de ROC’s Noorderpoort, Alfacollege, Terracollege en Menso Alting.

We zoeken stagiaires die: 

 • Out-of-the-box denken of buiten de lijntjes kleuren
 • Niet vanuit het bureau werken maar er op af stappen
 • Makkelijk contact leggen
 • Ondernemend en creatief zijn
 • Flexibel zijn
 • Samenwerken met MBO-studenten, docenten en anderen in het netwerk
 • Vraaggericht werken met tevens oog voor het systeem rondom de student
 • De student de regie geven uitgaande van de kracht van de student
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Kunnen signaleren en deze signalen bij het juiste loket kunnen onderbrengen
 • Verbinding maken en bruggen slaan tussen zorg en onderwijs

Deze plekken zijn geschikt voor stagiaires die

 • de opleiding HBO Social Work (profiel Jeugd) volgen;
 • beschikbaar zijn voor 32 uur per week;
 • 8 tot 10 maanden een stageplek nodig hebben.

Wij bieden 

–        een vernieuwende en experimentele leer- en werkomgeving;

–        kennismaking op het raakvlak van zorg en onderwijs binnen team School als Wijk;

–        professionele begeleiding;

… kortom een leuke en gevarieerde stageplek!

Ga jij de uitdaging aan?

Stel je aan ons voor door te solliciteren. Stuur je cv en motivatie via stage@wij.groningen.nl t.a.v. Michel Keyzer

Een verklaring omtrent gedrag vormt onderdeel van je stagecontract.

Gerelateerde vacatures

To top