WMO werkervaringsplaats / stage WIJ Zuid

Stage

Heb jij aandacht voor de leefwereld van de bewoner? Durf jij open vragen te stellen en door te vragen bij de bewoner en je collega’s? Ben jij een teamplayer? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Een WMO-consulent helpt mensen die extra steun nodig hebben in hun leven. Zij praten met mensen om te begrijpen welke hulp zij nodig hebben, zoals huishoudelijk hulp of speciale voorzieningen. In elk stedelijk gebied zijn meerdere WMO-consulenten van WIJ Groningen werkzaam. De WMO- consulent behandelt de aanvragen binnen de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulpmiddelen zoals een rolstoel een fiets of dagbesteding of ambulante begeleiding.

Inhoud functie:

Aan de hand van huisbezoeken, breng je in kaart wat de hulpvraag is en wat de beperkingen zijn in de zelfredzaamheid en participatie. Of er oplossingsmogelijkheden liggen in de eigen kracht, mantelzorg, hulp uit het sociaal netwerk of een algemene voorziening. Of dat er een noodzaak is voor een maatwerkvoorziening. Waarin je in overleg met de bewoner bepaalt welk maatvoorzieningen passend zijn. Je staat er natuurlijk niet alleen voor! Jij komt te werken in een multidisciplinair team met o.a. WMO-consulenten, jeugdspecialisten, maatschappelijk werkers, opbouwwerkers en collega’s van werk & participatie. Bij WIJ Groningen krijg je de gelegenheid om veel gesprekken te voeren die gericht zijn op de leefwereld van de bewoner. Waarbij je leert te observeren, te luisteren en aan te sluiten bij de bewoner. Het biedt je de mogelijkheid om de informatie te leren analyseren zodat je een beeld kunt vormen van de hulpvraag, de leefwereld en de mogelijke oplossingen. 

WIJ vragen / functie-eisen:

  • Je volgt een WMO opleiding/cursus of hebt deze net afgerond.
  • Je hebt affiniteit met inwoners tussen 0-100 jaar die een melding doen voor een WMO voorziening.
  • Je wilt je verdiepen in gespreksvoering en het observeren van situaties.
  • Je bent leergierig en je wilt zicht krijgen op de beperkingen, de mogelijkheden en de intrinsieke motivatie van de bewoner.
  • Je bent geïnteresseerd in de integrale benadering van de bewoner door oog te hebben voor het sociaal domein.
  • Je neemt initiatiet ten aanzien van het organiseren van huisbezoeken en overleggen welke noodzakelijk zijn om tot een goed advies te kunnen komen.
  • Je bent commutatief vaardig om de informatie uit het onderzoek schriftelijk vast te leggen.

Beschik jij over deze WIJ-competenties?

Klantgerichtheid | Netwerken | Durf | Aanpassingsvermogen | Creativiteit | Omgevingsbewustzijn | Overtuigingskracht | Samenwerken | Zelf ontwikkelen | Coachen

Over WIJ Groningen

WIJ zijn een betrokken, sociaal-maatschappelijke organisatie en werken met grote drive en passie voor onze inwoners. Onze 10 WIJ-locaties bevinden zich midden in de wijk of het dorp; bewoners kunnen bij ons zonder afspraak binnenlopen met een idee, wens, prangende vraag of probleem. Samen met 900 collega’s, help jij inwoners met het versterken van hun zelfredzaamheid en het meedoen in de maatschappij. Onze vele vrijwilligers, stagiairs en collega’s met een participatiebaan of werkervaringsplek leveren een enthousiaste en leergierige bijdrage aan waar WIJ Groningen voor staat; voor elkaar en met elkaar! Wij gaan uit van eigen mogelijkheden en leren nog elke dag van elkaar. Wil je meer weten over WIJ Groningen? Kijk op onze website (www.wijgroningen.nl) of luister naar de podcast van WIJ Groningen (https://soundcloud.com/wijgroningen).

WIJ bieden:

Het betreft een werkervaringsplaats voor minimaal 8 uren per week en minimaal 6 maanden. Wij bieden een inspirerende werkomgeving in de stad, waar eigen ontwikkeling en opleiding hoog in het vaandel staan. Je ontvangt een stagevergoeding van maximaal €250,00 bruto per maand (afhankelijk van het aantal uren en de duur van de stage).

Binnen de werkervaringsplaats staat het leerelement staat voorop. Samen stellen we een werkervaringsplan op, om invulling te geven aan de periode dat je bij ons bent. Deze periode staat in het teken van het opdoen van werkervaring en te ervaren hoe het bij Stichting WIJ Groningen allemaal gaat. De activiteiten die jij gaat uitvoeren zijn ‘boventallig’. Dat houdt in dat je ‘extra’ ingepland staat. Er wordt dus geen verantwoordelijkheid bij je neergelegd. Op de werkervaringsovereenkomst is de CAO Sociaal Werk niet van toepassing. We gaan namelijk geen arbeidsovereenkomst met elkaar aan. Je valt niet onder de ‘student-werknemer’ zoals dit in de cao Sociaal Werk staat.

Ga jij de uitdaging aan?

Wil je direct reageren? Stuur dan je motivatie naar: stage@wij.groningen.nl. Voor vragen over de vacature kun je ook contact opnemen met Rahim Saqeb via 06 25634056 of rahim.saqeb@wij.groningen.nl.

 

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt onderdeel uit van procedure.

 

To top