Werken met grote drive en passie

Over WIJ Groningen

WIJ LEREN NOG ELKE DAG VAN ELKAAR

Samen met 600 collega’s help jij inwoners met het versterken van hun zelfredzaamheid en het meedoen in de maatschappij. Je staat er niet alleen voor; in een multidisciplinair team van medewerkers bespreek je jouw wijk en kom je samen tot acties. Wij gaan uit van eigen mogelijkheden en leren nog elke dag van elkaar.

Over WIJ Groningen

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden en zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken.

We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij het regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Dit noemen we casusregie. Als het nodig is pakken we door.

Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar. Het gaat daarbij om het ondersteunen en stimuleren van initiatieven, vrijwilligerswerk, sport – of culturele activiteiten. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen om mee te doen aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving.

Onze Missie

WIJ verbinden mensen en organisaties
zodat iedere Groninger erbij hoort
en mee kan doen.

Dit doen we door zichtbaar en bereikbaar
te zijn voor iedereen.
Door bewoners en buurten
te ondersteunen.
Door collectieve activiteiten
en initiatieven van bewoners
te stimuleren.
Door te verwijzen naar specialistische zorg
en voorzieningen.

WIJ zijn in de buurt
en pakken door wanneer het nodig is.

Wil jij net als Henk het verschil maken?

Henk Dekker - Vrijwilliger Entree - WIJ Zuid
To top