Gunnar van Eeden

‘Ik ben het verlengstuk van de jeugd in datgene wat zij lastig vinden of niet kunnen. Help kinderen graag iets te realiseren wat ze bij voorbaat moeilijk vinden. Ondersteuning bieden om het kind in zijn of haar kracht te zetten. Een vraagbaak zijn, een schouder om op te leunen en iemand waar het kind altijd op terug kan vallen als dat nodig is.’

To top