WIJ-raadslid

Vrijwilligerswerk
4-6 u per maand

Zit betrokkenheid in jouw bloed? En wil jij ervoor zorgen dat de gemeenschappelijke belangen van inwoners van Groningen worden behartigd? Dan is de functie van WIJ-raadslid wellicht iets voor jou!

Over WIJ Groningen

WIJ zijn een betrokken, sociaal-maatschappelijke organisatie en werken met grote drive en passie voor onze inwoners. Onze 10 WIJ-locaties bevinden zich midden in de wijk of het dorp; bewoners kunnen bij ons zonder afspraak binnenlopen met een idee, wens, prangende vraag of probleem. Ongeveer 900 medewerkers helpen inwoners met het versterken van hun zelfredzaamheid en het meedoen in de maatschappij. Alle medewerkers, vrijwilligers en stagiairs leveren een enthousiaste bijdrage aan waar WIJ Groningen voor staat: voor elkaar en met elkaar! Je staat er niet alleen voor; samen met de andere leden van de WIJ-raad vorm je een groep inwoners die meepraat over de kwaliteit van de ondersteuning van inwoners door WIJ Groningen, bespreek je thema’s en kom je tot acties. Wil je meer weten over WIJ Groningen? Kijk op onze website (www.wijgroningen.nl) of luister naar de podcast van WIJ Groningen (https://soundcloud.com/wijgroningen)

Wat doet de WIJ-raad?

WIJ Groningen heeft een adviesraad/cliëntenraad voor, door en met bewoners, de WIJ-raad. Deze raad bestaat uit een groep Groningers die meepraat over de ondersteuning van WIJ Groningen vanuit het gemeenschappelijk belang van de inwoners die WIJ Groningen ondersteunt. Dat doen wij door:

 • Signalen vanuit de bewoners op te vangen,
 • Advies te geven aan de bestuurder en directie van WIJ Groningen en
 • Mee te denken in projecten en beleid binnen WIJ Groningen.

Voor WIJ Groningen is de WIJ-raad een belangrijke gesprekspartner. Een open dialoog is de basis voor de samenwerking tussen de WIJ-raad en WIJ Groningen. Met de inbreng van de raad kan de organisatie zaken verbeteren of veranderen. We spreken met WIJ Groningen bijvoorbeeld over de:

 • kwaliteit van de ondersteuning van WIJ Groningen.
 • manier waarop WIJ Groningen omgaat met privacy.
 • bereikbaarheid en ontvangst bij WIJ Groningen.
 • manier waarop WIJ Groningen inwoners informeert.
 • wijzigingen in de doelstelling en organisatie van WIJ Groningen.

De WIJ-raad kan op verzoek advies uitbrengen en zelf kwesties aankaarten.

Inhoud van de functie

Ongeveer twee keer per zes weken komt de WIJ-raad bijeen op dinsdag om 17.30 uur op een WIJ-locatie. We vergaderen onder het genot van een broodje en  soep. Er worden verhalen van inwoners meegenomen naar de vergadering. Aan de hand hiervan brengen we in kaart of de dienstverlening van WIJ Groningen aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. En als dat niet zo is, proberen we daar samen met WIJ Groningen oplossingen voor te zoeken. Tijdens de overlegvergaderingen leggen wij onze ideeën, zorgen, adviezen en visie voor aan de bestuurder van WIJ Groningen.

Profielschets

Als lid van de WIJ-raad voldoe je aan de volgende eisen:

 • Je bent inwoner van de gemeente Groningen.
 • Bij voorkeur heb je ervaring met de ondersteuning door WIJ Groningen. Het liefst zelf, maar ook wettelijke vertegenwoordigers, familieleden of mantelzorgers kunnen reageren.
 • Je behartigt de belangen van alle inwoners van de gemeente die met WIJ Groningen te maken hebben.
 • Je ziet het verschil tussen de bewonersbelangen, persoonlijke belangen en de belangen van WIJ Groningen.
 • Je kunt gesprekken voeren en goed samenwerken in een team;
 • Je kunt goed luisteren en respectvol optreden.
 • Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Je bent in staat om beleidsnotities te begrijpen.
 • Je hebt genoeg tijd en energie om je te verdiepen in ontwikkelingen en trends en het beleid van WIJ Groningen.
 • Je kunt vergaderen, adviezen voorbereiden en een standpunt verwoorden.
 • Je bent beschikbaar voor een aaneengesloten periode van drie jaar.
 • Je hebt ruimte voor de tijdsinvestering van 4 tot 6 uren per maand.
 • Specifieke expertise op een bepaald terrein is wenselijk (afhankelijk van de taakverdeling binnen de WIJ-raad, bijvoorbeeld kennis van zorg of onderwijs).

Wat de WIJ-raad je te bieden heeft

De WIJ-raad vraagt het een en ander van zijn leden, maar heeft ook een hoop te bieden:

 • Een warm netwerk.
 • Scholing rondom actuele onderwerpen.
 • Een vrijwilligersvergoeding.

Ben je enthousiast geworden om lid te worden van de WIJ-raad? Laat het ons weten door je cv en motivatiebrief te sturen aan: wijraad@wij.groningen.nl

Ook bij interesse en/of vragen mag er gemaild worden, er kan dan een telefonisch gesprek ingepland worden met één van de leden van de raad.

 

Gerelateerde vacatures

To top